Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кръгла маса на тема ”Икономическите центрове в България”

19.01.2018
Оцени тази статия:

"ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ”

18-и януари 2018 г., 10:00 - 12:00

Френски институт | площад „П. Р. Славейков” № 3

 

На 18-ти януари 2018 г. Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи своето пилотно изследване „Икономическите центрове в България”. Изследването е единствено по рода си и беше представено на кръгла маса с представители на изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, академичните среди, гражданското общество и медиите.

резултати от изследването | презентация от събитието

През 2017 г. ИПИ си постави за цел да очертае границите на икономическите центрове в страната. Амбицията ни бе да „надскочим” административно-териториалното деление на областите и районите и да начертаем нови вътрешни граници в страната, основани изцяло на естествените икономически процеси. В резултат на тези усилия бяха обособени силните ядра на националната икономика, както и прилежащата към тях периферия от общини, които са най-тясно обвързани с тях.

Някои от въпросите, на които дава отговор изследването са:

  • Как изглежда икономическата карта на България?
  • Кои са водещите икономически центрове в страната и кои центрове се развиват най-бурно?
  • Как влияе „членството” в икономически център върху по-малките, периферни общини?
  • Наблюдава ли се процес на сближаване в рамките на икономическите центрове?  
  • Как териториите извън икономическите центрове могат да ускорят своето развитие?