Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кратки коментари

15.12.2006
Оцени тази статия:

За земята и чужденците

През седмицата от Българската социалистическа партия поставиха въпросаза договаряне на гратисен период за продажбата на земя на чуждестранниграждани с поне седем години след влизането на България в Европейскиясъюз. По този начин българите щели да бъдат конкурентни на пазара наземя. ИПИ коментира абсурдността на подобно искане още през 2001 г.:

Нищо, но наше или зазакупуването на земя от чужденци