Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Конституцията на Европа

16.12.2006
Оцени тази статия:

 

Новите членове на ЕС ще променят конституцията, писана от старите

Защо изобщо някой от България ще подписва договора за Конституция на ЕС?

Новата конституция на ЕС

Конституционната криза на ЕС: вместо супер-държава съюзът трябва да учреди свободен пазар
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).