Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Конкурс за стажанти в ИПИ (февруари-април 2010)

08.01.2010
Оцени тази статия:
 

КОНКУРС

за

стажанти

в

ИНСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

 

ИПИ обявява първия за 2010 година конкурс за стажанти за периода февруари - април 2010 година.

 

Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:

 • Можем ли да имаме едновременно свобода и сигурност?
 • Свободният пазар може ли да бъде регулатор?
 • Моят коментар за „Атлас изправи рамене" на Айн Ранд

Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 1 200 думи.

 

Текстовете трябва да са форматирани по следния начин:

 • Шрифт - Times New Roman, 12
 • Междуредие - един ред
 • Подравняване - центрирано

Есета, които не отговарят на горните изисквания за обем и форматиране няма да бъдат разглеждани.

 

Есетата, заедно с кратка автобиография на български език, изпращайте до 24 януари 2010 година на електронен адрес: zornitsa@ime.bg на вниманието на Зорница Славова.

След като кандидатурите бъдат разгледани, одобрените кандидати ще бъдат уведомени по електронната поща и поканени на интервю. Интервютата ще се провеждат в периода 27-29 януари 2010.

 

Какво предлагаме по време на стажа:

 • Работа в офиса на ИПИ
 • Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора
 • Стипендия
 • Препоръка при завършване на стажа

Изисквания към стажантите:

 • Очакваме кандидатите да могат да бъдат на разположение в офиса на ИПИ поне 3 работни дни в седмицата.
 • Завършен поне втори курс
 • Интерес към идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава.

 

Очакваме Вашите есета!

 

Повече информация за стажантските програми можете да намерите на страницата на ИПИ