Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Конкурс за стажанти-сътрудници в ИПИ с фокус върху социалната политика

Автор: ИПИ / 17.09.2021
Оцени тази статия:

Институтът за пазарна икономика обявява конкурс за стажанти-сътрудници, които имат интерес в сферата на социалната политика. Стажантите ще се включат активно в проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”.

Стажът е насочен към студенти и младежи, които: 1) в момента се обучават във висши училища в специалности, свързани ин/директно със социалната политика и/или 2) проявяващи интерес към темата за бедността и неравенството на възможности и желаещи да търсят работещи решения чрез аналитична работа и застъпнически дейности.

Продължителността на стажа е 3 месеца, а ИПИ предлага възнаграждение от 680 лв. на месец.

Този стаж се различава от обичайния стаж в ИПИ, като е много по-концентриран в конкретната тема и дава възможност за реална промяна в публични политики в социалната сфера.

 

Процес на кандидатстване

Кандидатите трябва да изпратят автобиография на български език и мотивационно писмо, в което да аргументират интереса си към социалната политика в страната.

Мотивационното писмо следва да е в рамките на до 2-3 страници.

 

Автобиографиите и мотивационните писма изпращайте на Адриан Николов (nikolov@ime.bg) до 27 септември 2021 г.

 

Очакваме Вашата кандидатура!