Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Конкурентноспособност на българската икономика

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

През седмицата бе изготвен окончателния доклад за конкурентноспособността на българската икономика с участието на ИПИ - Упражнение по конкурентноспособност. Инициативата бе координирана от Ем Ес Ай, а основен консултант по проекта е Джей Ей Остин. Този доклад включва: анализ на микро и макро средата, секторни анализи на основата на факторния анализ на конкурентността на Майкъл Портър, както и международни сравнения с други страни в преход и със развити пазарни икономики. В доклада се предложени десет конкретни стъпки за насърчаване българската конкурентноспособност (брой 58). Всички материали по проекта са свободно достъпни на адрес: www.competitiveness.bg

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!