Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Конкуренцията в телекомуникациите

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

В последно време много голямо внимание се обръща на БТК и на нейната приватизация, а се забравя, че това всъщност не е проблемът, който прави телекомуникациите в България недостатъчно развити. Реалният проблем е либерализацията на пазара, защото само конкуренцията може да накара доставчиците на такива услуги да подобрят качеството чрез инвестиции в мрежите си. А всъщност качеството на услугите са най-важното за икономическото развитие, защото колкото и пари да получи правителството за БТК, то ще ги прахоса много бързо, без това да се отрази по някакъв начин на потенциала за растеж на икономиката. Освен това самата приватизация по никакъв начин не може да накара един монополист да стане по-ефективен, освен когато той може да има конкуренти, т.е. когато не е монополист.

В този смисъл в началото на януари се случи нещо много интересно - Булгаргаз подаде молба за получаване на лиценз за предоставяне на телефонни услуги само дни след отпадане на монопола на БТК, с което показа, че независимо какво прави БТК и какво става с приватизацията й, пазарът започва да се развива. Оказва се също така, че вярата, че телефонната услуга е естествен монопол, е силно преувеличена. Излиза, че не само могат да бъдат положени нови кабели, но и вече има положени такива из цяла България. Булгаргаз има национална мрежа от оптични кабели и може да се споразумее с местни кабелни телевизии да ползва достъпа им до клиентите им или с местни дистрибутори на газ, които да поставят кабели до всичките си клиенти, което означава, че има потенциален конкурент на БТК.

Вече се виждат и първите резултати от отпадането на монопола - БТК се е съгласила да намали цените на наетите линии със 7 - 8%, за да запази досегашните си клиенти.

Когато говорим за телекомуникации обаче, не трябва да забравяме и мобилните оператори - има само два GSM оператора, като единият от тях едва наскоро започна пълноценно да действа като национален оператор. Въпреки това резултатите от наличието на конкуренция са впечатляващи - има огромно нарастване на абонатите на мобилните оператори. Все пак трябва да се отбележи, че забавянето на следващите лицензи за GSM оператори води и до забавяне на спада в цените и съответно е в ущърб на клиентите.

Всъщност същото нещо се отнася и за обикновените телефонни услуги - въпреки че БТК вече не е монополист и ще започне да се съобразява с конкуренцията, подобряването на отношението качество/цени ще става в зависимост от наличните конкуренти, а броят им ще зависи от политиката на Комисията за регулиране на съобщенията, която трябва да ги лицензира. Това само по себе си е безсмислено - този орган съществува, за да контролира монополиста БТК, а понеже монополът вече го няма, изискването операторите да получат лицензи от него се явява пречка пред развитието на комуникационния пазар. След като няма монопол не би трябвало да има и Комисия за регулиране на съобщенията. А след като навлизането на някоя компания на комуникационния пазар не е опасност за околната среда, здравето или сигурността на хората в страната, то изискването за лиценз е ненужно.

Тук трябва да се отбележи, че България загуби много от забавянето на лицензирането на няколко GSM оператора и от забавянето на либерализацията на телефонните услуги. Не може да се открие никаква причина защо да не се навакса това изоставане с бързо лицензиране на още два GSM оператора и пълна либерализация и премахване на лицензите, касаещи телекомуникациите (с изключение на лицензите за ограничен честотен спектър).

Примерът на Естония е много добър за България - въпреки че населението на Естония е почти 6 пъти по-малобройно от българското, там има три GSM оператора. Освен това телекомуникационният пазар е напълно либерализиран от началото на 2001 година и има конкуриращи се компании, предлагащи телефонни услуги. Поради тази конкуренция през 2001 година печалбата на бившата монополна компания спада с 88% спрямо 2000 година, което отнема възможността на компанията да получава монополна рента и съответно я кара да стане по-ефективна. От това естествено печелят потребителите.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!