Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Колко е данъкът върху такситата в България

Автор: Зорница Славова / 10.11.2017
Оцени тази статия:

След като миналата година правителството гласува промени в Закона за местните данъци и такси, през 2017 г. таксиметровите автомобили вече се облагат с патентен данък, вместо с корпоративен. Според закона всяка община трябва да определи размера на новия данък, спазвайки минимума и максимума от съответно 300 до 1000 лева.

Чрез заявления за достъп до информация до всяка от 265-те български общини ИПИ поиска размерите на данъка върху такситата, а базата данни е използвана и в годишното изследване „Регионални профили: показатели за развитие[1].

Данните са за 180 общини – близо 70% от българските общини като при останалите 85 или не е посочен конкретен размер, или на територията им не се предлагат таксиметрови услуги.

Само една община – община Созопол – е наложила максималния допустим размер на таксиметровия превоз от 1 000 лева. Следващите общини с най-високи ставки са големите областни центрове - столицата (850 лв.), Пловдив (750 лв.), Варна (690 лв.) и Бургас (660 лв.). В челната десятка присъстват и още две морски общини от Бургаска област – Поморие и Приморско с данъчни ставки от по 600 лв.

 

 

Прави впечатление, че над 72% от българските общини, за които има данни и определена ставка (130 от 180 общини) са определили размерът на данъка да е на минималната ставка от 300 лева. Така например във всички общини от областите Видин, Добрич, Кюстендил и Пазарджик размерът му е точно 300 лева.

Фактът, че почти 3/4 от общините са наложили минимума поставя въпроса дали ставката не е висока (още повече, че при първоначалното предложение за промени подът беше 400 лв.) и как ще се отрази на пазара.  

Дискусионен е и въпросът дали заплащането на патентния данък наведнъж няма да затрудни допълнително упражняващите дейността.

 

 


[1] Изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие 2017” ще бъде представено в края на месец ноември 2017 година.