Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (6-10 юни 2011)

Автор: Стоян Панчев / 10.06.2011
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Внесен за разглеждане на 07 юни от Министерски съвет

·         Причини: Изпълнение на ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз (ЕС), която следва да въведе в националното си законодателство  до 25 май 2011 г.  разпоредбите на ревизираната Регулаторна рамка 2009 в областта на  електронните съобщения.

·         Цели: Възможност КРС да събира информация относно бъдещото развитие на мрежите или услугите, което може да окаже въздействие върху услугите на едро, предоставяни на конкуренти, и счетоводни данни относно пазарите на дребно, свързани с тези пазари на едро. Поставено е условие максималната продължителност на срочния договор между абоната и предприятието да не надвишава 24 месеца. Ограничено е автоматичното подновяване на срочните договори.

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.; Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Внесен за разглеждане на 8 юни от група депутати от ПГ на ПП ГЕРБ, начело с Таня Въжарова

·         Причини: Невъзможността БНТ и БНР да се възползват от реклама чрез продуктово позициониране

·         Цели: Разрешение за използване на продуктовото позициониране в програмите на БНТ и БНР

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Общият очакван ефект от предложението за изменения е в размер от 10 до 16 млн. лв

·         Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента