Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (4 юли-8 юли 2011)

Автор: Стоян Панчев / 08.07.2011
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение на Кодекса на труда

Внесен за разглеждане на 30 юни от Министерски съвет

Причини: Да се проведат необходимите обсъждания в посока уеднаквяване на предложенията за промяна в критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите на  национално равнище

Цели: Срокът на представителността на организациите на работници и работодатели да бъде продължен с още една година, т. е. от 4 на 5 години.

Финансови средства: Няма посочени в проекта

Резултати: Няма посочени в проекта

Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента