Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (4 - 8 април 2011)

Автор: Милена Пешева / 08.04.2011
Оцени тази статия:

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи

Внесен за разглеждане на 1 април от Министерски съвет

·         Причини: Няма посочени в проекта 

·         Цели: по-големи размери на допълнителен платен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето; допълнителни възнаграждения на държавните служители за изпълнение на специфични служебни дейности

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента