Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (2-6 май 2011)

Автор: Стоян Панчев / 05.05.2011
Оцени тази статия:

Законопроект за допълнение на  Закона за администрацията

Внесен за разглеждане на 21 април от Лъчезар Тошев (ПГ на „Синята коалиция”)

·         Причини: нуждата от повече прозрачност при работата на областните управители

·         Цели: създаване на публичен регистър на актовете, издадени от съответния областен управител, който се обявява на интернет-страницата на областта 

·         Финансови средства: не се изискват финансови ресурси

·         Резултати: повишаване информираността на обществото за работата на областните управители

·         Съответствие с ЕС: не е посочено в законопроекта

Оценка: Може да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Внесен за обсъждане на 29 април от Министерски съвет

·         Причини: постигане на мерките, засягащи лекарствената политика, заложени в цел 82 от Програмата на правителството 2009 - 2013г, и по специално подобряване достъпа на пациентите до лекарствена терапия за социалнозначимите заболявания

·         Цели: намаляване на финансовите средства за допълнително материално стимулиране на служителите на МЗ и ИАЛ; създаване на режим за регистрация при търговия с лекарствени продукти; промяна на схемата за формиране на цени на лекарствени продукти; промени в съдържанието на Позитивния лекарствен списък; държавна политика за регулация на цените само в Позитивния лекарствен списък

 ·        Финансови средства: не е посочено в законопроекта

·         Резултати: основните резултати са премахването регулирането на цените на лекарствата, отпускани по лекарско предписание извън Позитивния лекарствен списък и намаляването на разходите за допълнително материално стимулиране

·         Съответствие с ЕС:  не е посочено в законопроекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента