Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (14-18 март 2011)

Автор: Милена Пешева / 18.03.2011
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите

Внесен за разглеждане на 11 март от Иван Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Петров (ПГ на Синята Коалиция)

 • Причини: необосновано строги ограничения за любители на планинския вело туризъм относно движението на велосипеди по обозначените туристически пътеки
 • Цели: приравняване на планинското колоездене с пешеходния туризъм по отношение на придвижването по обозначени туристически пътеки
 • Финансови средства: няма посочени в проекта
 • Резултати: няма посочени в проекта
 • Съответствие с ЕС: няма посочени в проекта

 

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Внесен за разглеждане на 14 март от Министерски съвет

 • Причини: изискванията в директива на Европейската комисия
 • Цели: облекчаване на лицензионните изисквания за получаване на лиценз за оператор по наземно обслужване; облекчаване на условията за допускане на кандидати до конкурс за достъп до пазара на наземно обслужване на летищата; прецизиране на текстовете на закона за постигане на съответствие с разпоредбите на директивата;
 • Финансови средства: няма посочени в проекта
 • Резултати: няма посочени в проекта
 • Съответствие с ЕС: синхронизация с Директива 96/67/ ЕО на Съвета, която урежда достъпа до пазара на наземни услуги в летищата на Общността

 

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Закон за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

 Внесен за разглеждане на 14 март от Министерски съвет

 • Причини: необходимостта от трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание и спорта
 • Цели: да се допълни списъкът на спортните обекти и съоръжения с национално значение
 • Финансови средства: няма посочени в проекта
 • Резултати: гарантиране на целостта на новите обекти и ползването им
 • Съответствие с ЕС: няма посочени в проекта

 

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Внесен за разглеждане на 16 март от Министерски съвет

 • Причини: няма посочени в проекта
 • Цели: да се постигне ограничаване на емисиите на парникови газове на единица енергия на течните горива; Министерството на околната среда и водите да събере информация, която да послужи за база за определяне на количеството безплатни квоти; синхронизация с ЕС; по-точно регламентиране на задълженията и отговорностите на засегнатите; съкращаване на административните процедури
 • Финансови средства: няма посочени в проекта
 • Резултати: няма посочени в проекта
 • Съответствие с ЕС: синхронизация с Директива 2009/30/EO  на Европейския парламент

 

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента