Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (13-17 юни 2011)

Автор: Стоян Панчев / 17.06.2011
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон

Внесен за разглеждане на 13 юни от Министерски съвет

·         Причини: Необходимостта от нова правна уредба на вътреобщностния валутен контрол във връзка с новите начини за извършване му.

·         Цели: Разширяват се правомощията на Българската народна банка, свързани със събирането на информация от значение за международната инвестиционна позиция, проверката и принудителното събиране на статистическа информация и достъпа до източници на поддържани данни в рамките на публичната администрацията. Въвеждат се промени в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на Валутния закон с  оглед уеднаквяване на употребата им, възприета в европейските актове.

·         Финансови средства: Не изисква допълнителни средства

·         Резултати: Очакваните резултати от прилагането на проекта са за

осъществяване на по-ефективен валутен контрол

·         Съответствие с ЕС: Регламент (ЕО) № 1889/2005, Регламент (ЕО) № 951/2009

Оценка: Може да се разглежда от Парламента