Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (21-23 май 2012)

23.05.2012
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение на Закона за закрила и развитие на културата

Внесен на 23.05.2012г. от Красимир Велчев, Даниела Петрова, Гинче Караминова, Величка Шопова, Силвия Хубенова, Таня Въжарова и Валери Ангелов.

Причини: Гарантиране на по-прозрачно и добро управление на структурите, обект на Закона за закрила и развитие на културата. Регулярно подновяване и оптимизиране на техните програми за работа.

Цели: Промяна на съществуващата уредба, с което да се въведат мандати за изпълнителните директори на общинските културни институции.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Синхронизиране на демократичните практики и установените правила за държавните културни институции. Въвеждане на мандат на директорите с цел повишаване на качеството на изпълняваните от тях дейности.

Оценка: Законопроектът трябва ДА се разглежда в НС.

 

Законопроект за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни длъжности

Внесен на 11.05.2012г. от Лъчезар Тошев, Ваньо Шарков, Мартин Димитров, Димо Гяуров, Екатерина Михайлова, Иван Иванов, Цветан Костов и Кирчо Димитров.

Причини: Изключване на лица от изпълняване на управленска власт, ако не може да им се има доверие, че ще я изпълняват в съответствие с демократичните принципи, тъй като не са показали никаква ангажираност или вяра в тях в миналото и нямат интерес или мотивация да направят преход към тях сега.

Цели: Целта на лустрационните закони е да гарантират успешното провеждане на държавната политика в процеса на демократизация и ефективно прилагане на преориентирането на българската политика към ЕС и НАТО. Това е особено необходимо за преодоляването на пълната енергийна зависимост на България от Русия, следствие на действията на предишни управления.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Подобряване на ефективността и прозрачността в работата на държавните служители на ръководни постове. Стремеж към задълбочаване на процеса на демократизация на държавните институции при спазване на изискванията за държава, основана на върховенството на закона.

Оценка: Законопроектът трябва ДА се разглежда в НС.