Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кога България ще достигне средното ниво на доход в ЕС25 ?

Автор: Велико Димитров / 19.01.2007
Оцени тази статия:

През последните години често се говори за различията между българските и европейските доходи, дали и до каква степен те ще се изравнят и за какъв период от време. Спекулациите, както винаги се простират по целия възможен спектър, от “обречени сме на вечна сравнителна бедност в европейски мащаб” до “скоро, много скоро”, като дори се е случвало да бъдат цитирани и конкретни периоди в дни.

Настъпването на една от двете крайности е толкова вероятно, колкото на нито една от тях, както и всеки междинен сценарий е толкова възможен, колкото и всеки друг. С други думи няма предначертан път, по който икономиката и доходите ще се развиват, тъй като във всеки един момент условията, които ги предопределят, се изменят (или могат да се изменят). Определено значение има международната ситуация (напр. цените на петрола и природния газ, които внасяме, върху които обаче не можем да влияем), но в най-голяма степен бъдещето на доходите ни се определя вътре в България – от законите, които приема парламентът и икономическата политика на правителството.

Ако политиката е насочена към намаляване на данъчната и социално-осигурителната тежест (директно нарастват нетните доходи на всеки), съкращаване на администрацията и контрола, който тя упражнява върху бизнеса (по-малко разходи на държавата и компаниите, повече спестени средства и инвестиции в следствие от по-благоприятната среда за бизнес и т.н.), стандартът на живот ще се подобрява и доближава до европейския. Ако се предприемат противоположни мерки, ще се случва обратното.

Реално доходите в България са нараствали, както следва:

Както се вижда, реалните доходи се покачват стабилно с около 5-6 % годишно. Същите стойности за почти всички страни членки на ЕС са по-ниски, т.е. в известен смисъл ние вървим по-бързо, но тъй като сме тръгнали от много задна позиция, сме все още твърде далеч отзад.

Колко по-назад ?

Въпреки че разликата бавно се топи, тя е все още се измерва в пъти и то няколко.

Предположение за изравняване на доходите между България и ЕС25:

За България са разработени три сценария: реално нарастване на доходите на човек с 3, 5 и 8%.
Реалните доходи на човек в ЕС25 нараства с 2% годишно.

Таблица 3 – Предполагаемо изравняване на доходите**

Източник:UNCTAD, изчисления на автора

Ако средното нарастване на доходите за последните няколко години (5-6%) се приеме за реалистично и в бъдеще, то доходите ни ще са равни на европейските след около 60-70 години.

Или с други думи без по-решителни промени вътре в България, дори и без сътресения в световната икономика и едновременно много по-бавен растеж на останалите европейски членки, ще останем с по-ниски от средните за ЕС доходи за много дълъг период от време.

Съвсем друг е въпросът, че промените, които трябва да предприеме правителството, не е достатъчно да са само решителни, а трябва и да са в правилната посока. Това обаче за съжаление в последно време не се случва. Няколко примера:

• АЕЦ “Белене” ще се строи, като само за изграждането на първи и втори блок (без да са включени много съпътстващи дейности) хората в България ще трябва да заплатят дори повече от фиксираните към момента 8 млрд. лв. (повече по темата може да се прочете на адрес: http://www.ime.bg/pr_bg/308-2.htm);

• Правителството за голямо съжаление одобри предложението на Румен Овчаров за създаването на комисия, която да следи за “спекулативно” покачване на цените (повече по темата на адрес: http://www.ime.bg/pr_bg/307-4.htm);

• Либерализацията на пазара за лекарства отново не успя да се случи (повече по темата в този брой на бюлетина: “Безумията на фармацевтичния сектор”, Адриана Младенова).

------------------------------------------------------------

* Любима реплика на синдикатите, когато се опитват да извоюват определени привилегии за своите членове (или част от тях)

** Стартовите данни са 2004 г., отчитането на годините започва от 2007 г.; предвид по-високия от отчетения реален растеж на доходите за последните две години, изравняването би се състояло малко (но все пак незначително) по-бързо