Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Коалиционни договори и управление: 1990 – 2009

Автор: Красен Станчев / 17.07.2009
Оцени тази статия:

България има богат опит в коалиционни договори и видове кабинети. Историята може да помогне на ориентацията в днешните предизвикателство, но може и да я обърка. При две абсолютни мнозинства и кабинети на една партия, единият от тях е пълен провал и свършва с предсрочни избори, а другия е първият кабинет след сто-годишна история (ако се изключат годините на комунизма), които изкарва пълен мандат и е в крайна сметка толкова успешен, че и несъгласните с него поддържат политиката му години след като съставилата го партия е в опозиция. Разбира се, историята не задължително учи.

Договор: година и повод (цели)

Тип

Особености

Времетраене

Ефективност (постигнати или непостигнати цели)

Февруари 1990 - юни/септември 1990, провеждане на многопартийни избори

Открит,ясни цели, изложени на хартия

Кръгла маса на политическите партии, изцяло комунистически парламент до април 1990 и правителство на БКП/БСП до септември

Три месеца и продължение до септември (виж по-долу)

Постигнати в смисъл на многопартийни избори, които, макар и оспорвани, поставят началото на демократична политическа система, разбрана по Карл Попър като мирна смяна на управляващите партии и водачи

В областта на икономиката - създаване на частни банки и предприятия със средства и активи на данъкоплатците; тези банки доминират стопанския пейзаж до банкрута си през 1996-1997; привилегированите по онова време предприемачи определят стопанския пейзаж за следващите 12-13 години, остатъци от тях за все още забележими и понякога важни и днес

1990 (август), смяна на "председателя" Петър Младенов с "президента" Желю Желев

Негласен, но ясен и разбираем за избирателите

Конституционно събрание с мнозинство на БСП

Едноактно действие

Постигнати

1990 (септември - октомври), опит за формиране на "програмно правителство"

Негласен, неясен и неразбираем

Конституционно събрание с кабинет на БСП в оставка

10-14 дни

Непостигнати

Декември 1990 - октомври 1991) съставяне и избор на коалиционно правителство на Димитър Попов

Открит, с ясни, но противоречиви цели, изложени черно на бяло в решение на парламента.

Конституционно събрание

Девет месеца

Постигнати: освобождаване на цените, стабилизиране на обменния курс, преодоляване на недостига на стоки и услуги, започнати са преговори за преструктуриране на външния дълг.

Събранието приема конституция, която, въпреки несъвършенствата си, осигурява защита на частната собственост (включително и на тези, които в суматохата са придобили състояние за чужда сметка) създава относително добър механизъм за преодоляване на политически кризи.

Октомври 1991 - ноември 1992, осигуряване на парламентарна подкрепа на ДПС за кабинетна Филип Димитров

Негласен, но ясен и разбираем за избирателите

Фактическо управление на малцинството, три партии в парламента

Шест-седем месеца, загуба на подкрепата на ДПС през май-юни 1992 г.

Непостигнати (след пролетта на 1992), на парламентът успява да прокара правила на раздържавяването (приватизация и реституция), които дават резултат след 1998 г. и след това.

1992 (декември) - септември 1994

Негласен и неразбираем за избирателите

Управление на плаващи коалиции според случая

33 месеца

Правителството е подкрепено поради страх от избори, икономиката е относително стабилизирана, но само в сравнение със следващия период; на практика действа инерция от 1991 и началото на 1992 г.

Външният дълг е преструктуриран; ратификацията на съответното споразумение от юли 1994 обезсмисля по-нататъшното спотайване на основните партии зад гърба на плаващите мнозинства в законодателното събрание.

Провален е опитът от 1994 г. за бърза и прозрачна приватизация.

Септември 1994 - януари 1995

Служебно правителство, назначено от президента Желев

Провеждане на избори при служебно правителство

4,5 месеца

Приватизира повече отколкото са успели предишните две правителства.

Изборите са проведени без контестации, по добри международни стандарти

Януари 1995 - февруари 1997; ясен мандат - отсъствие на договор

Правителство на мнозинството (на БСП)

Опит за възстановяване централното планиране с леко подновена реторика

25 месеца

Спиране и смяна на схемата на приватизацията (масовата и работническо-мениджерската -фактически осъществена от следващото правителство) приватизация; банкрут на банките от периода 1990-1994 г.); най-скъпата криза в посткомунистическите страни, трикратно увеличаване на бедността.

Февруари 1997 - юни 1997, с цел излизане от икономическа и политическа криза

Служебно правителство, назначено от президента Стоянов.

Провеждане на избори при служебно правителство

4 месеца, два месеца - за реформи.

Постигнати: въвеждане на валутен съвет (почти пълно премахване на паричната политика) положителните ефекти ще се чувстват още поне 12  години; повторно освобождаване на цените, преодоляване на недостига на стоки и услуги, започнато преодоляване на бедността.

Юни 1997 - юни 2001, ясен мандат - отсъствие на договор

Правителство на мнозинството (на ОДС/СДС) - предизборен договор (коалиция)

Стабилно парламентарно мнозинство до 2001 г.

Почти 4 години, първото правителство с пълен редовен мандат от това на Ст. Стамболов насам; начало на политическата стабилност

Постигнати. Начало но най-дългия период на икономически растеж от 1991 г. насам.

Приватизация на банките, завършване на реституцията; начало на преговорите за присъединяване към НАТО и ЕС; завършено присъединяване към СТО.

Реформа на администрацията; изоставени реформи в областта на т.нар. естествени монополи и държавната собственост и предприятия; забавена ликвидация; привилирироване на „собствени" предприемачи, изяло потенциала на управляващите

Юли 2001 - септември 2005, ясен договор с коалиционен партньор (ДПС) за удържане на мнозинство

Ясно и стабилно мнозинство

Поканени повече партньори, някои участват ad hoc

Второто правителство с пълен мандат

Постигнати: подготовка на членството в ЕС, членство в НАТО; поддържане на общата стопанска рамка на предишното правителство с елементи на държавен активизъм и намеса.

Увеличаване на правителствените разходи като дял от БВП (но при поддържане на бюджетни излишъци), активизъм в управлението на външния дълг (чийто резултат ще бъде ясен през 2013 г.); възстановяване на имиджа на БСП и на руското влияние; създаване и поддържане на конфликти на интереси

Септември 2005 - юли 2009 г., ясен коалиционен договор

Мнозинство, достатъчно за изменение на конституцията

Използване на договора и мнозинството за капсулиране на правителствения активизъм и разгръщане на конфликтите на интереси, но рамките на променения закона и договора; неудачни и вредни промени в конституцията (в частта за съда и ограничаването на движението на капитали)

Третото правителство с пълен мандат

Постигнати, като заявени членство в ЕС и НАТО.

На практика - приватизиране на държавни постове и финансирани с парите на данъкоплатците стопански възможности. Канализиране на стопанството за работа в интерес на руски държавни компании и частни интереси.

Юли 2009

Няма данни

Няма данни

Няма данни

Няма данни