Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Карти: преподаватели в детските градини

Автор: ИПИ / 25.09.2020
Оцени тази статия:

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

 

След като ви представихме разпределението на преподавателите в училищното образование, „265 истории за икономика“ тази седмица се спира и на тези в предучилищното. Очаквано, приблизително половината преподаватели са струпани в големите общини, но системата на предучилищно образование постига много добър баланс на съотношението между преподаватели и деца в повечето общини.

Карта 1: Брой деца на един преподавател в детските градини, 2019/20 г.

 

|Интерактивна версия на картата|

За разлика от съотношението между учители и ученици по общини, разпределението на преподавателите в детските гради изглежда много балансирано. Почти всички общини спадат в групата на тези с между 9 и 12 деца на един преподавател, като значително отклонение се наблюдава единствено при Ковачевци (4,5 деца) и Антон (17 деца). В големите общини съотношението е 10-11 деца на един преподавател. Това от своя страна значи, че има много малко общини с недостиг или пък излишък на преподаватели в детските градини, а повечето от тях са малки и/или планински.

Карта 2: Брой преподаватели в детските градини, 2019/20 г.

 

|Интерактивна версия на картата|

Според данните на НСИ, от общо 20 хиляди преподаватели в детските градини, малко над 1/5 са в столицата. По почти хиляди има и във Варна и Пловдив, 575 в Бургас, 410 – в Русе. Почти всички общини – 229 – са с по-малко от 100 преподаватели в детските градини. Без детска градина е само една община в страната – пограничната Трекляно.