Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Карти: Черноморските общини генерират най-много битов отпадък

Автор: Адриан Николов / 14.01.2022
Оцени тази статия:

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

Екологичната тематика заема все по-централно място в процесите на вземане на решения и правене на политики, особено в контекста на общите инициативи и регулации на ЕС. Въпреки че по-често фокусът е върху енергийния преход, в някои региони на България управлението на отпадъците остава сериозен проблем. По тази причина тази седмица на „265 истории за икономика“ се фокусираме върху данните за генерирания битов отпадък в общините и степента на третиране и рециклиране.

|Интерактивна версия на картата|

Според последните данни за 2019 г., образуваните битови -  отпадъци на човек от населението варират между 32 кг на човек годишно в Ново село до 1314 кг в Несебър. Повечето общини – 133 на брой – попадат в генерират между 200 и 400 кг на човек годишно, а екстремните стойности са относително малко. Областните центрове генерират видимо по-голямо количество отпадъци, като в повечето количеството приближава или надхвърля 500 кг на човек годишно – резултат от по-голямата покупателна способност в големите градове, а и от по-пълния обхват на сметосъбирането. Около по-големите икономически центрове – София, Пловдив, Варна – се оформят групи общини с чувствително по-голямо относително количество битов отпадък. Същото важи и за частите на страната, където туристическият отрасъл е с ключово значение за местната икономика, особено по Черноморието – логично туристите допринасят за генериране на повече отпадъци, но не се отчитат в данните за населението, постоянно живеещо в общината.

|Интерактивна версия на картата|

Що се отнася до третирането и рециклирането, страната видимо е разделена на общини, където практически целият отпадък се обработва, и такива, където делът на обработения отпадък е незначителен. Тези, в които делът на рециклирания и третиран отпадък е между 10 и 80% от целия са едва 44, а с над 90% са цели 98 общини. Прави впечатление, че общините в Източна България по-често са с висок дял на рециклирания и третиран отпадък, докато в Западна България има две струпвания – около София/Перник и около Враца, докато в повечето останали общини делът е нисък.