Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Карти: Деца в детските градини по общини

Автор: ИПИ / 30.04.2020
Оцени тази статия:

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

След като стана ясно, че яслите и детските градини на този етап остават затворени заради коронавируса, ИПИ публикува на „265 истории за икономика“ карта с данните за разпределението на децата в детските градини за учебната 2019/20 г. Картата дава обща представа в кои общини най-много деца ще  стоят вкъщи, вместо да посещават градина, а семействата им ще трябва да осигурят поне един възрастен за грижа през работния ден.

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

Според данните на НСИ, през учебната 2019/20 година в детските градини в страната е имало записани общо 218 хиляди деца. Нито едно дете няма само в една община  - Трекляно, но в повечето броят на децата в градините е под 500 за общината.

Повече от 10 хиляди деца има само в три общини - София (44 372), Варна (11 555) и Пловдив (11 382), а над 1000 са те в 22 общини. Тенденцията в почти всички обаче е към спад на броя на децата в детските градини.

До известна степен броят на децата в детските градини е резултат от достъпността на услугите им. Втората карта сравнява общия брой деца в общината спрямо броя места в градините.

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

В голяма част от страната местата в детските градини са повече от броя на децата, най-вече поради негативните демографски процеси. В 27 общини – включително Столична община, Пловдив и Варна, местата в детските градини обаче не достигат за всички деца.