Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Карти: Целева капиталова субсидия за общините

Автор: ИПИ / 12.03.2021
Оцени тази статия:

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика” 

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението и динамиката на целевата субсидия за капиталови разходи на общините в бюджета за 2021 г. Целта на капиталовата субсидия е най-вече да финансира разходи за строителство, ремонти, придобиване на материални активи. Важно е да се подчертае, че в тази сума не влиза финансирането по европейски проекти, което през последните години съставлява немалка част от разходите на общините за този тип инвестиции.

|Интерактивна версия на картата|

Претеглени спрямо населението, целевите субсидии за капиталови разходи на общините са най-високи в малките общини – Трекляно (754 лева/човек), Лесичово (376 лева/човек), Ковачевци (355 лева/човек), Невестино (350 лева/човек). Обратно, най-малък е относителният им размер в големите общини и областните центрове – Пазарджик (5 лева/човек), Пловдив (8 лева/човек), Варна, Добрич, Столична и Ямбол (по 9 лева/човек), Бургас (10 лева/човек). Донякъде това e резултат и по-широката данъчна основа и капацитет за генериране на собствени приходи в по-големите градове. От гледна точка на групите общини с висока целева капиталова субсидия, такива се оформят край границата със Сърбия, особено в Северозапада, също в Родопите, както и в някои старопланински райони. Високата относителна целева субсидия от една страна отразява по-голямата тежест на ремонтните и строителните дейности в бюджетите на малките общини, от друга – по-ограничената им способност да печелят европейско финансиране.

|Интерактивна версия на картата|

При всички общини се наблюдава повишаване на размера на целевата капиталова субсидия в държавния бюджет за 2021 г. в сравнение с този за 2020 г., като ръстът е много равномерен – 238 от тях попадат в диапазона на увеличение с 10-15%. Само една община – Стрелча – е с над 30% ръст, а най-нисък е той в Бойница – 5,3%. Вероятно е обаче да има разлики между реално инвестираните в капиталови дейности средства и разчетените по бюджет – значителни допълнителни средства се отпускат на конкретни общини с решения на правителството в рамките на годината, и по тази причина е полезен и прегледът на извършените капиталови разходи.