Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Карти: Брой и дял на децата по общини

Автор: ИПИ / 09.10.2020
Оцени тази статия:

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

След предложеното въвеждане на месечни социални помощи за деца  без оглед на бедността и материалните условия на домакинствата, „265 истории за икономика“ тази седмица представя карти на броя и дела на децата по общини, в опит да опише потенциалното влияние на новия подход в различните части на страната.

|Интерактивна версия на картата|

Към 2019 г., най-малко хора под 19 годишна възраст има в Трекляно (55), Бойница (60) и Макреш (117). Очаквано, в столицата те са най-много  - 251 хиляди, в Пловдив – 70 хиляди, а във Варна – 68 хиляди. Общините с над 10 хиляди деца са 21, тези с под 1000 – 72

|Интерактивна версия на картата|

По-интересен е относителният дял на младежите, тъй като показа каква част от населението на отделните общини ще бъде засегнато от новата политика. Разслоението е доста чувствително – има 9 силно застарели общини, в които делът на населението под 19 годишна възраст е под 10%, а най-негативен е показателят в Невестино (6,3%). С над 30% младежи пък са само две общини –  Кайнарджа и Николаево. Сред по-големите общини най-благоприятен е делът им в Нова Загора и Сливен – по 24%, а в столицата той е 19%. Повечето общини са с дял на децата до 19 години между 15 и 20%.