Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Карта: Лекари и болнични легла по общини

Автор: ИПИ / 10.04.2020
Оцени тази статия:

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

ИПИ обособи отделна категория "Здравеопазване" на сайта на "265 истории за икономика". Първата карта представя броя легла в лечебните заведения за болнична помощ, според класификацията ползвана от НСИ, към 2018 г.

Общо 8 са общините с над 1000 болнични легла през 2018 г. В топ 3 са София (близо 11 000 легла), Пловдив (над 5000 легла) и Варна (над 2500 легла). В над половината общини няма болнични легла – населението в тези общини разчита на болничното заведение в областния център.

| ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА |

Втората карта представя населението на един лекар към 2017 г. Броят на хората на един лекар може да се ползва за измерител на достъпността до здравни услуги, заедно с други индикатори.

Картата на този показател е много шарена, което от своя страна означава, че разпределението на здравния персонал е неравно, като варира от един лекар на 101 души в Плевен, благодарение на медицинския университет и относително малкото население в сравнение , до един лекар на 6572 души в Горна Малина. Повечето общини спадат в диапазона между 500 и 1500 души на един лекар.

На първите три места по показателя население на един лекар са общините Плевен (101 души на един лекар), Пловдив (121 души на един лекар) и Панагюрище (123 души на един лекар). Тенденцията в Панагюрище е силно положителна, което е провокирано от големите инвестиции в местната болница през последните години.

Прави впечатление, че гъстотата на лекарите е най-висока в областните центрове, в следствие на струпването на болниците в тях. Обратно, в общините близо до тях, както и в планинските и граничните територии медицинският персонал е по-малко.

| ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА |