Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво щеше да стане, ако България бе направила онова, за което настоява ИПИ от години...

Автор: Светла Костадинова / 12.01.2007
Оцени тази статия:
Питали ли сте се някога какво щеше да стане, ако повечето от реформите в България вече бяха осъществени?

Отговорът на този въпрос са се опитали да дадат колеги от Световната банка.

Те са разработили нещо като стилизирана матрица, която да позволи да се пресметне с колко ще се подобрят условията за правене на бизнес, ако се проведат основните реформи. Преди да посочим какви са резултати за България, трябва да поясним, че всички изчисления са направени при условие, че данните за другите страни са непроменени.

В момента страната се намира на 54 място в класацията на условията за правене на бизнес за 2006 г. През 2005 г. България бе на 59 място.

Осъществяването на отделните реформи (при равни други условия) дава следните положителни резултати за България:

1) Ако търговският регистър работеше по нормален, а не допотопен начин, което би означавало, че времето и парите за регистрация на фирма са много по-ниски и няма ценз за допускане до предприемачество (изискване за „минимален капитал”), то щяхме да се намираме на 49 място.

2) Ако режимите за бизнеса бяха действително намалени поне наполовина, то тогава и разходите на средства и време на бизнеса ще намалеят значително и според стимулатора на Световната банка България ще напредне с 11 места в класацията.

3) Ако имаше по-гъвкави процедури за назначаване и освобождаване на работници и възможности за по-гъвкаво работно време, то страната ни щеше да е на 44 място.

4) Ако кадастърът и имотният регистър бяха вече напълно довършени, то България може да застане на 43 място в класацията.

5) Ако в страната имаше частно бюро, което да включва данни и от нефинансови институции, които биха могли значително да допринесат за пълнотата на информацията за платежоспособността на гражданите и фирмите (компаниите за комунални услуги, застрахователните компании, мобилните оператори и др.), то страната ни ще се покачи до 49 място.

6) Ако социалните осигуровки се намалят поне наполовина, а НАП функционира гладко и успява да обслужва гражданите и бизнеса веднага (по Интернет и на гише), то ще се преместим на 43 място.

7) Ако съдебната система помага и защитава ефективно спазването на договорите (бърза процедура при съдебен спор, ниски разходи за делата и ефективно прилагане на решенията на съда), то ще се преместим от 54 място на 44 място.

8) Ако процесът по затваряне на бизнеса, т.е. времето за обявяване в банкрут и удовлетворяване на вземанията на кредиторите на бизнеса се оптимизира значително, то страната ни ще е на 41 място.

Сега си представете, че всички тези реформи бяха вече извършени.

Резултатът в класацията за правене на бизнес за България щеше да е 14 място редом с Финландия.

Тогава нямаше да има такова ниво на безработица, хората и бизнесът щяха да са по-свободни икономически и доходите със сигурност щяха да достигнат европейските нива след по-малко от 36 години както показват нашите сметки. Ако административните тежести са по-ниски, ръстът на икономиката (т.е. на благосъстоянието на гражданите) на България би бил по-висок и стабилен. Пак при други равни условия, резултатът ще изглежда така, както е представен в следната таблица.