Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво намаление на ДОД може да очакваме?

14.12.2006
Оцени тази статия:
Обратно към коментарите от броя * (Word Format)

Тази седмица бяха обявени най-различни намерения за намаляване на облагането на доходите на физическите лица през 2002 г. Вземайки предвид предпазливия подход на министър Милен Велчев по отношение на бюджета за 2002г., така и изказването на вицепремиера Николай Василев, според което драстично намаляване на ставките за данъците върху личните доходи няма да се прави, най-вероятно е измененията в облагането да бъдат минимални. Реалистичен изглежда изглежда вариантът "необлагаем месечен минимум -120 лв.", при който скалата се отмества нагоре, подобно на промените от последните 3 години. Таблицата показва промените в данъчните задължения на лица с различен размер на месечния доход:

Най-очевидният ефект от промяната ще бъде запазването на ефективната данъчна тежест върху средната заплата (около 300 лв. за 2002) в рамките на 14%. Важно е да се оцени обаче и как се разпределя намалението върху различните данъкоплатци, заети на трудов договор:

- Около 250 000 души получават (по данни на НСИ и собствени изчисления на ИПИ) под 200лв. месечно; те ще плащат с 5,20 лв. по-малко на месец, което намалява данъчното задължение наполовина.

- Около 1 млн. данъкоплатци с доход между 200 и 300 лв., ще спестят по 5,20 лв., или между 10 и 20% от данъка, който плащат през 2001 г. - Около 350 000 данъкоплатци с доход между 300 и 400 лв. отново получават намаление с 5,20 лв., но за тях това е между 7 и 10% от дължимия данък.

- Данъкоплатците с доход над 400 лв. на месец са около 130 000. Нямаме точни данни за разпределението им по размер на дохода, но голямата част от тях получават между 400 и 600 лв. Намалението за тях ще е 7,30 лв. на месец, или между 5 и 7% от дължимия данък.

Два въпроса остават отворени:
1/ На какво се дължи предпазливостта при промяна на скалата, при положение, че дори песимистичният сценарий за доходите предполага номинален ръст от над 10%? С други думи, при най-вероятния вариант (разгледан по-горе) е възможно приходите от ДОД в бюджета да се увеличат въпреки променената скала.
2/ Какъв по-точно е страхът от премахване на най-високата ставка от 38%? Според приблизителни данни на НСИ, заетите на трудов договор с доход над 1400 лв. на месец са между 2500 и 3500 човека. Груба сметка показва намален приход за бюджета от 1-1,5 млн. лева годишно, което не представява фискален проблем. Но явно проблемът остава политически, най-вероятно отражение на всеобщата нетърпимост към предприемчивите и печелещите.