Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво търгуваме с трети страни?

Автор: Десислава Николова / 13.07.2012
Оцени тази статия:

Последните данни за външната ни търговия показват рязък скок на износа за трети страни през месец май, с 25%, което пък е била основната причина за ускоряване на ръста на целия ни износ до 10,7% на годишна база. В същото време вносът от трети страни също се засилва през последните 2 месеца, като ръстът му през май е близо 25% спрямо 22% през април.

Всъщност, лекият ръст на износа на България за първите 5 месеца (от 0,9%) се дължи изцяло на продажбите в трети страни (извън ЕС), тъй като износът за ЕС де факто се е свил с 0,7%. При вноса се вижда, че този от трети страни също расте по-бързо от покупките от ЕС. Предвид тези тенденции е любопитно да се види какво търгуваме с т.нар. трети страни и дали нарастването на стойността на вноса от и износа ни към тях се дължи на ценови ефекти или на по-големи търгувани обеми.

Данните показват, че скокът на износа към трети страни през май се дължи до голяма степен на износът на минерални горива, масла и подобни продукти. Интересното е, че скокът се отнася  както за стойностите на този износ (заради по-високите цени на петрола този май спрямо година по-рано), така и за количеството. При вноса също имаме голям ръст както в количеството, така и в стойността. Предвид това, че в България нефт не се добива, е нормално вносът на непреработен нефт и последващият износ на преработени нефтени продукти да се движат заедно. И докато част от обяснението за ръста на износа се крие в по-високите цени този месец май спрямо година по-рано, то другата част от обяснението би могла да бъде „изсветляването” на вноса и износа от Нефтохим след монтирането на измервателни уреди. Според ангажимента на компанията, до май месец тя трябваше да монтира такива уреди на 100%.

Другите основни пера в износа ни към трети страни през май са медта и изделията от мед (които нарастват с 25% на год. база), макар и за първите 5 месеца износът им да се е свил с близо 2%. При медта между другото наблюдаваме сходна тенденцията както и при минералните горива – заради това, че е основно перо в износа ни, тя също е сред водещите елементи във вноса. Все пак износът като стойност е над три пъти по-голям (за месец май, а и за първите 5 месеца) спрямо вноса. Това съотношение между внесената и изнесената мед и медни продукти се запазва (3-4 пъти повече износ спрямо внос) и ако се гледат потоците в килограми.

Освен горивата и медните продукти, ръстът на износа за трети страни през май е дошъл и от повече изнесени стомана и чугун, руди и шлаки, фармацевтични продукти и тютюн. Като цяло, ако се гледат първите 5 месеца, износът ни към трети страни не се движи от ръст при основните продукти, които изнасяме за тези страни – горива и мед, а от второстепенни като руди, тютюн, пластмаси, жито.

Структурата на износа ни за тези страни, обаче, показва ясна доминация на суровините (руди, горива, мед, чугун, тютюн) и стоките с ниска степен на преработка. Освен фармацевтичните и химическите продукти, изключенията от това  правило са и две групи машини и апарати, които са с висока степен на добавена стойност: „ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми, части за тези машини и апарати” и „електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване”. Ясно е, че ние реактори не правим, но явно изнасяме някаква други части, механизми и апарати за ядрената енергетика.

Освен горивата, които са водещи по разбираеми причини (внос на нефт и газ от Русия), в структурата на вноса ни от трети страни за първите 5 месеца на второ място се мъдри отново широката група електрически машини и апарати. Техният внос също бележи сериозно увеличение през май. Както при горивата и медта, вносът също до голяма степен повтаря структурата на износа – внасяме чугун, желязо и стомана, руди и шлаки, ядрени реактори, котли и т.н. Като цяло, обаче, вносът на горива е над 50% от общия внос от трети страни в стойностно изражение.

Видно е, че структурата на износа ни към трети страни е сходна с тази на износа ни като цяло. Износът е основно суровини и стоки с ниска добавена стойност с няколко изключения. Въпреки тях,над 80% от стойността на износа на водещите 10 групи стоки за първите 5 месеца на 2012 са суровини. Във вноса, съвсем очаквано, доминират минералните горива заради вноса на нефт и газ от Русия. Интересното е, обаче, че вносът на различни електрически машини и апарати е нараснал значително тази година (както от трети страни, така и като цяло), което е в унисон с нарастването на преките чужди инвестиции и вътрешните инвестиции през първите 3 месеца на годината. Може би данните за външната търговия са още един знакза засилващо се инвестиционно търсене в страната и през второто тримесечие.