Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво става с пенсионните системи по света?

Автор: Павлин Лазаров* / 15.10.2010
Оцени тази статия:

На 9-ти септември 2010 правителството на Словения одобри проектозакон за пенсионната система, който ще увеличи пенсионната възраст и начина, по който се изчисляват получаваните суми. Според проектозакона, възрастта за пенсиониране за работници с поне 15 години трудов стаж ще се увеличава с 6 месеца всяка година от 63 на 65 години за мъжете и от 61 на 65  години за жените, като това започне от 2021. По-ранно пенсиониране при мъжете ще бъде възможно, ако са правени вноски 40 години, а възрастта трябва да бъде не по-малка от 60 години. При жените ще са нужни 37 години и 3 месеца, а изискването за възраст е 56 години и 8 месеца. Пенсиите ще се пресмятат на база 34-те последователни години с най-висок доход, а не както досега – 18-те последователни години.

Италианското правителство увеличи пенсионанта възраст в частния и публичния сектор като част от плана за икономии, гласуван на 29-ти юли. От 1-ви януари 2012 жените, заети в публичния сектор, ще трябва да работят до 65 годишна възраст (в момента е 61 г.), колкото е сегашната възраст при мъжете. Според управляващите това увеличение ще доведе до спестяване на 1,45 млрд. евро от разходите за пенсии. В частния сектор сегашните минимани прагове са 65 г. при мъжете и 61 г. при жените, като те ще бъдат преизчислени според очакванията за продължителността на живота. Първото увеличаване ще се случи в началото на 2015 г. и ще бъде с 3 месеца. Идеята им е до 2050 г. пенсионната възраст в този сектор да се покачи с 3 години, спестявайки им 87 млрд. евро.

Основните моменти в реформата в Гърция са намаляване на плащаниията за пенсии и ограничаване на ранното пенсиониране. Законовата пенсионната възраст при жените ще се увеличава постепенно от 60 до 65, така че до края на 2013 г. да се изравни със сегашната при мъжете. Целта на правителството е да увеличи средната възраст за пенсиониране от 61.4 до 63.5 г. до 2015. Минимално-изискуемият период за получаване на пенсия се покачва от 37 на 40 години. Няма да има увеличение на пенсиите в периода 2011 – 2013 г. От началото на август 2010 г. пенсии над 1 400 евро на месец ще бъдат облагани с 5-10% данък.

Британското правителство се допитва до заинтересованите хора и организации относно планираното увеличение на пенсионната възраст. Според сегашната програма възрастта за оттегляне от пазара на труда ще се увеличи от сегашната 65 г. на 66 през 2026 г., на 67 през 2036 г., на 68 през 2046 г. С изпреварващия растеж на продължителността на живота над очакванията, за правителството не съществува вариантът сегашната програма да остане непроменена. Според тях, работейки по-дълго за пенсия, гражданите ще получават по-големи пенсии, от една страна, и по-дългосрочна стабилност на пенсионната система, от друга страна.

В Египет възрастта за пенсиониране постепенно ще се увеличава от 60 г., както е в момента, с по 1 година на всеки 3 изминали години, с идеята да достигне до 65 г. през 2027 г. Увеличението ще важи за всички новонавлезли в работната сила след 1-ви януари 2012 г. Предвижда се египетското население да застарее с бързи темпове, поради увеличаване на продължителността на живота, като делът на населението над 65 г. ще нарастне от 4.6% през 2010 г. до 13.1% през 2050 г, което ще доведе до значително напрежение върху сегашната пенсионна система.

На 7-ми април правителството на Естония прокара закон, който постепенно ще увеличава пенсионната възраст за мъже и жени, започвайки от 2017 г. докато достигне 65 г. през 2026 г. Към настоящия момент, мъжете могат да се оттеглят на 63 годнини с поне 15 г. трудов стаж, а жените на 60 г. и 6 месеца също при 15 години заетост. Възрастта при жените ще нараства с 6 месеца всяка година докато се изравни с тази на мъжете (63 г.), което ще стане през 2016 г.

* Стажант в ИПИ.