Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво се случва с общинските бюджети?

Автор: Петър Ганев / 29.11.2013
Оцени тази статия:

За втора поредна година ИПИ публикува анализ на тенденциите в данъчната политика на местно ниво. Анализът е част от проекта „Регионални профили: показатели за развитие 2013” и включва база данни с нивата на някои от данъците и таксите, които могат да бъдат определени като водещите за общините.

 

Промените от последните години показват, че общините вече провеждат по-активна данъчна политика, но това не води до промяна в структурата на приходите и по-голяма самостоятелност. Собствените приходи на общините нямат много допирни точки с икономическите процеси в съответното населено място - облага се имуществото, докато печалбите и доходите почти не влияят на местните бюджети. На практика идването на голям инвеститор не генерира автоматично ползи за местните бюджети, което отнема и от стимулите на местните власти да работят за по-добра бизнес среда. Именно липсата на стимули за развитие е водещият аргумент за повече правомощия и отговорности на местно ниво.   

В стратегическите документи и програми през годините залегнаха много намерения за децентрализация и конкретни мерки, които в голяма част се осъществиха, без да доведат до сериозни резултати: нови местни данъци (патентен и туристически), повече правомощия за определяне на данъчните ставки (разширени граници за местните данъци), разширена данъчна основа (промените относно избора на по-високата стойност между данъчната оценка и отчетната стойност). Вижда се, че към момента повечето мерки са факт, но сериозен резултат по отношение на реална финансова самостоятелност няма. Така стигаме до преструктурирането на данъчната система като ключов момент за постигането на финансова самостоятелност.   

Пълният текст на анализа и базата данни към него са достъпни тук.

Анализът включва преглед на:

  • Състоянието на общинските бюджети
  • Дефицит и дълг на общините
  • Приходи в общинските бюджети
  • Собствени приходи на общините
  • Нива на местни данъци и такси
  • Изводи и препоръки