Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво се случи в Парламента през юли 2012?

Автор: Димитър Вучев* / 03.08.2012
Оцени тази статия:

Според закона за нормативните актове, за да се разгледа изобщо проект на нормативен акт, той трябва да е придружен с мотиви, съответно доклада и в тях задължително трябва да се включат:

  1. причините, които налагат приемането;
  2. целите, които се поставят;
  3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
  4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
  5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Ние прегледахме внесените проекти в Народното събрание.

Какво се случи в Парламента през юли 2012?

В периода 01.07. - 31.07. в Народното събрание бяха внесени 25 законопроекта.  Равносметката е следната:

  • 13 законопроекта могат да се разглеждат от депутатите, защото в мотивите има посочени, причините, целите, очакваните резултати и е видно, че няма да доведат до харчене на допълнителни бюджетни средства;
  • 11 законопроекта не би трябвало изобщо да се разглеждат, защото е видно че водят до допълнителни разходи за администрацията, но в мотивите или изобщо не се съдържа оценка и идея от къде ще се финансират те или открито се твърди, че няма да има финансово отражение, което просто не е вярно.
  • 1 законопроект няма публично представен писмен текст.

Като обща тенденция при внесените законопроекти през м. юли 2012 може да се отчете липсата на качествена аргументация на мотивите. В повечето от случаите няма конкретно упоменати финансови обезпечения, които да гарантират правилното и целесъобразно изпълнение на новите нормативни актове. Липсват и конкретни съпоставки със законодателствата на страните-членки на ЕС.

Какъв е ефектът?

Администрацията продължава да си мисли, че със закони се решават проблеми и пропуска да забележи, че повечето драми у нас са поради неработещи, нелогични, неприложими, недофинансирани или просто лобистки закони.

Това води до огромни разходи за бизнеса и гражданите, както и за самата администрация.

 

Подробна информация за всеки един от прегледаните законопроекти можете да намерите тук, или като изберете картинката отдолу.