Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво се случи в парламента през август и септември 2012?

Автор: Димитър Вучев* / 05.10.2012
Оцени тази статия:

Според Закона за нормативните актове, за да се разгледа изобщо проект на нормативен акт, той трябва да е придружен с мотиви. В тях задължително трябва да бъдат включени:

  • причините, които налагат приемането;
  • целите, които се поставят;
  • финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
  • очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
  • анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

ИПИ прегледа внесените проекти в Народното събрание за периода 01 август – 30 септември 2012 г.

Какво се случи в Парламента?

В Народното събрание бяха внесени 16 законопроекта. Равносметката е следната:

  • 5 законопроекта могат да се разглеждат в Народното събрание. В мотивите са посочени конкретните причини, цели, очаквани резултати и евентуалното им приемане няма да доведе до харчене на допълнителни бюджетни средства;
  • 11 законопроекта не би трябвало изобщо да се разглеждат. В мотивите или изобщо не се съдържа оценка и предложение откъде ще дойде допълнителното финансиране, или какви са причините, целите и очакваните резултати от конкретния законопроект.

Като обща тенденция при внесените законопроекти през м. август и м. септември 2012 може да се отличи липсата на качествена аргументация на мотивите. В повечето от случаите няма конкретно упоменати финансови обезпечения, които да гарантират правилното и целесъобразно изпълнение на новите нормативни актове. 

Подробна информация за всеки един от прегледаните законопроекти можете да намерите тук.


*Димитър Вучев е стажант в ИПИ.