Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Как статистиката отчита най-висок БВП на човек в област Враца?

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

Според Доклада за човешкото развитие на ПРООН и публикация във в-к Капитал от 11 май 2002 г., област Враца отчита най-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението за 2000 г. - около 3700 лв. - след София-град. В същото време, всички изследвания на регионалните различия посочват Северозападния регион като най-беден Какво стои зад статистиката:

" Половината от добавената стойност в областта се създава в АЕЦ Козлодуй.

" От останалите компании, Химко АД има най-големи приходи от продажби в областта - 92 млн. лв. за 2001 г., при 17 млн. на втората компания ("Вратица" АД)

" Това предопределя насочването на вниманието, очакванията и надеждите за бъдещ растеж към развитието на именно тази компания. В този, и много други, случаи, счетоводните отчети не са достатъчни за оценката на успеха и конкурентността на една компания.

Не всеки приход във фирмата е резултат от успешна пазарна стратегия; в случая с Химко АД можем да говорим поне още за:

" Косвен трансфер на доход от доставчиците (НЕК и Булгаргаз) - задълженията нарастват от 74 на 111 млн. през 2000-2001;

" "Монополна рента" - държавна протекция чрез ограничения на вноса. През ноември 2000 беше въведено вносно мито от 40%, след което "Химко" вдигна цената на торовете с 18% при увеличение на продажбите. Това прави допълнителни поне 4 млн. лв. приходи за 2001 г.;

" Косвена субсидия чрез държавна поръчка - субсидиите на Фонд "Земеделие" предполагаха покупка на торове от местни производители;

" Декапитализация - в отчетите амортизациите не отразяват пазарната стойност на вложения капитал. С други думи, за някакъв период фирмата съществува, без да инвестира в ново оборудване, т.е. в бъдещо развитие.

Общото между всички тези "източници" на доход е:

" Тъй като се основават на привилегия или пряк трансфер на доход, те не могат да съществуват за всички и навсякъде; някой трябва да плати сметката.

" Те са резултат от политически решения и следователно могат да се премахнат също така бързо и лесно с други политически решения;

" Решенията са на централно ниво, т.е. те са извън възможностите за действие на местните власти или отделния предприемач;

" Наследените специални условия, достъп до активи и правителствена протекция не могат да се мултиплицират, да се имитират от други навлизащи предприемачи, и да продължат да съществуват в дългосрочен план.

Подобни статистически заблуди има за много други "структуроопределящи" или "стратегически" предприятия из страната.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!