Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Как се заобикаля европейското законодателство

Автор: Велин Пеев / 19.06.2009
Оцени тази статия:

През изминалата седмица „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, собственост на "Български държавни железници" ЕАД спечели държавна поръчка за превоз на пътници на територията на България с бързи (междурегионални) и пътнически (крайградски и регионални) влакове. Срокът на поръчката е 15 години, т.е. до 2025 г.

Какви са проблемите при конкурса на тази поръчка?

 

  1. "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД са единственият лицензиран пътнически ж.п. превозвач в България и монополът им е определен със закон.[1] Тоест, няма как да има друг кандидат отговарящ на условията на конкурса.
  2. От друга страна, България трябва да даде свободен достъп до пазара на пътнически ж.п. превози през 2012 г. При положение, че страната ще сключи договор за пътнически превози до 2025 г., конкурентни ж.п. компании ще са обезсърчени да навлязат на пазара поне до тази дата. По този начин, с тази 15-годишна поръчка правителството де факто забавя либерализацията на пазара с 13 години, което означава още дълго време услуга с ниско качество и висока цена (заради държавните субсидии, т. 3).
  3. Освен това, като компания субсидирана от държавата, БДЖ ще продължи да изсмуква пари на данъкоплатците през всичките 15 години на поръчката. За периода 2008-2013 г. са предвидени 2,561 млрд. лв. или 427 млн. лв. годишно от бюджета. Благодарение на законодателството на ЕС директни субсидии в ж.п. транспорта вече не са позволени, но ако компания е спечелила обществена поръчка чрез конкурс, както в случая, всичко е легитимно.
  4. И дългия срок на поръчката, отлагаща навлизането на конкуренция, и стратегията за индиректно субсидиране на дейността са два много добри примера как се заобикаля европейското законодателство.

 

[1] Конкуренция има само в превоза на товари. Компаниите на този пазар са Българска Железопътна Компания (БЖК), „Булмаркет ДМ”, „Унитранском”, „Газтрейд” и „Рейл карго”