Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Как Регулациите Изкривяват ЗаетосттА (КРИЗА)

Автор: Зорница Манолова / 27.03.2009
Оцени тази статия:
 

Навсякъде по света социалната политика и нейната роля в икономиката се възприемат едва ли не като решение за всички проблеми (безработица, доходи, бедност и т.н.). В условията на криза хората още повече настояват за адекватна социална политика, а правителствата се чувстват длъжни да правят нещо, за да отговорят на самата криза и очакванията на гражданите си. Често, обаче, правейки нещо държавата не само, че не помага за преодоляването на трудностите, а ги задълбочава и изкривява.

От началото на годината много правителства разработиха планове за справяне с безработицата, причинена от световната криза. Основно се залага на 1) директни помощи за участниците на трудовия пазар (напр. т.нар. „кризисни заплати" от плана „Станишев"¹), 2) програми за повишаване на квалификацията и преквалификация (напр. програмата „Нова възможност за заетост" на МТСП) и 3) създаване на нови работни места чрез стартиране на големи инфраструктурни проекти (напр. намеренията на Обама за модернизацията на националната инфраструктура в САЩ).

За да се прецени ефектът на всяко едно подобно действие, е нужно да се разгледат ползите, които то носи и опасностите и разходите, които би могло да предизвика. В следващата таблица са отразени плюсовете и минусите на посочените политики и алтернативата, която би предизвикала естествено формиране на нови работни места, запазване на старите и намаляване на безработицата.

[1] Темата е разгледана подробно от Адриана Младенова в бр. 413 от седмичния бюлетин на ИПИ „Преглед на стопанската политика" - „Стимулиране на заетостта по време на криза - как не трябва да се прави".


Плюсове

Минуси

Алтернатива

Директно даване на пари

1. Осигуряване на т.нар "субсидирана заетост" за работниците

2. Позволява на фирмите да задържат кадри

3. "Спасяване" на фирми в тежко състояние

4. Подпомагане на определени сектори

5. Изпълняване на подпомагаща  социална политика

1. Създадената заетост не е трайна и изчезва със приключване на програмата

2. Не позволява на фирмите да оптимизират дейността си

3. Поощряване на неправилни управленски решения

4. Изкривяване на пазара и конкуренцията

5. Допълнителни разходи за изграждане административен капацитет и изпълнение

6. Създаване на зависимост

7. Провокиране на лобистки действия

Улесняване на правенето на бизнес и бремето върху участниците на пазара на труда чрез намаляване на регулациите; намаляване на социалните осигуровки; премахване на изискването за минимален капитал, минимална работна заплата и работно време; опростяване на процедурите по наемане и уволнение

Програми за квалификация и преквалификация

1. Повишаване на знанията и уменията на работниците

2. Осигуряване на нови възможности за работниците - преквалификация

3. Подпомагане на най-ниско квалифицираните

4. Подпомагане на работници - инвестиции в човека 

5. Изпълняване на градивна социална политика чрез инвестиции в човешкия капитал

1. Това е персонална инвестиция за всички

2. Не може да се реши централизирано какви умения и в каква област са нужни

3. Риск от създаване на кадри, които не се търсят на пазара

4. Подпомагането е само за определени индивиди за сметка на други

5. Намаляване на стимулите за поемане на лична инвестиция и отговорност за собственото развитие

6. Поддържа се голяма  държавна администрация, която управлява проектите

Създаване среда, която позволява на бизнеса да инвестира в човешкия капитал и реформа на образователната система (лична отговорност на индивидите; автономност на училищата; децентрализация на учебните заведения - финансова свобода и възможност за избор; условия за конкуренция между различните учебни заведения и учители)

Инфраструктурни проекти

1. Модернизиране на инфраструктурата и създаване на нови работни места

2. Създаване на определена инфраструктура

1. Нерационално поведение на харчене на средства в условия на криза

2. Риск от злоупотреби и корупция

3. Неефективност на управленските решения

4. Лобистки интереси спъват реформи

Прилагане на оценка на въздействието за всеки проект и въвличане на частния сектор и частни капитали и инвестиции чрез приватизация и публично-частни партньорства