Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

JPMorgan Global Manufacturing Index (PMI)

Автор: Радослав Дукин* / 07.08.2009
Оцени тази статия:

PMI индексът в сферата на производството, който отразява състоянието на промишления сектор на глобално ниво, се покачи до 50,0 пункта през юли, след като бе 46,9 през юни, което е и рекордно високо ниво за последните 14 месеца.

Източник: Institute for supply management

 

Какво е PMI и защо е важно следенето му? PMI е съставен индекс, базиран на сезонно коригирани индикатори на следните 5 показателя: нови поръчки, обем на производство, доставки, заетост и складова наличност. PMI отразява състоянието на промишленото  производство. Това, че включва в себе си данни за нови поръчки, както и това, че се обявява на първо число всеки месец, спомага да се предвиди в каква посока ще се движи промишленото производство през започващия месец - ще се увеличава или ще намалява. Стойности на PMI над 50 показват ръст или експанзия в сферата на производството, сравнено с предишния месец, а стойности под 50 изобразяват свиване. Когато индексът е на стойност от точно 50, следва че има баланс между производителите отчитащи разрастване, и тези отчитащи влошаване на техния бизнес. PMI се съставя на базата на проучване сред над 7500 мениджъри от страни, съставляващи 83% от световната промишленост, на база факти, а не мнения.

В САЩ се нарича още ISM, а във Великобритания - CIPS.

В САЩ стойността на PMI е 48,9 пункта, с 4,1 повече от месец преди това. Това е и 18-ти последователен месец на свиване на сектора в страната. За САЩ, връзката между стойността на PMI и реалния БВП е следната: ако PMI е над 41,2 пункта, за определен период от време, наблюдаваме и ръст в цялата икономика. Следователно, според PMI следва икономиката на САЩ да е отчела ръст за последните 3 месеца. По конкретно, стойността на индекса за последния месец - 48,9 съответства на 2,4% годишен ръст на реалното БВП.

В Еврозоната стойността на индекса е 46,3, което е и най-високата стойност от 11 месеца насам. По конкретно, ръст в производството отбелязват Австрия, Франция, Германия, Холандия и Испания, а спад Гърция, Ирландия и Италия.

В други страни по света се вижда подобно развитие, след като в Китай, Индия и Турция PMI продължава да бъде над 50, а в Япония и Великобритания се покачи над това ниво за първи път от съответно 17 и 16 месеца.

Всички тези данни говорят за известно подобряване на ситуацията в промишления сектор, което от своя страна следва да се пренесе и върху кредитните пазари, пазара на труда на глобално ниво, международната търговия, както и на цялостната икономическа активност. Но този процес няма как да бъде мигновен и ще отнеме известно време. Самият сектор обаче е възможно още през третото тримесечие на годината да отчете край на свиването.

Що се отнася до България, където промишлеността формира около една четвърт от БВП, това са силно положителни новини, защото засилване на международното производство, ще увеличи износа на българските промишлени компании, което ще се пренесе и върху домакинствата. Затова е от съществена важност моментално да бъдат предприети нужните политики, които да стимулират българските фирми например:

  • Намаляване на административното бреме пред бизнеса
  • Преразглеждане и оптимизация на лицензионните и разрешителните режими
  • Рязко намаляване на осигуровките - ще пренасочи част от средствата на бизнеса вместо към държавата, към запазване на работна ръка и поне ненамаляне на производството.
  • Премахване на минималната работна заплата ще позволи на фирмите да използват работници, които в момента са безработни, поради това ограничение.

* Авторът е стажант в ИПИ