Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Изследване “Икономическата свобода в България 2003”

Автор: ИПИ / 10.01.2007
Оцени тази статия:

В началото на септември Института за пазарна икономика ще публикува изследването “Икономическата свобода в България 2003”, което представя резултатите от годишния доклад на Института “Фрейзър” за 2003 година “Световна икономическа свобода”.

Годишният индекс на икономическа свобода класира 123 държави въз основа на 38 показателя, обособени в пет области:

  1. Размер на правителството: разходи, данъци и държавни предприятия

  2. Правна структура и сигурност на правата на собственост

  3. Достъп до сигурни и стабилни пари

  4. Свобода на размяната с чужденци

  5. Регулации върху кредита, труда и бизнеса

     

Високата степен на икономическа свобода има положителен ефект върху икономическия растеж, доходите на населението и намаляването на бедността. Ключови нейни съставки са личният избор, свободната конкуренция и защитата на личността и собствеността.

“Икономическата свобода в България 2003” търси причините за класирането на България 103-то място в индекса (след държави като Пакистан, Чад, Иран и Непал), като в същото време сравнява нейното представяне с това на другите икономики в преход. Включен е анализ на оценките, получени от страната по всеки един от изследваните критериите.

Изследването посочва основните проблемни области за насърчаването на икономическата свобода в България: високо ниво на държавни разходи, забавена приватизация, неефективност на правната система, регулации на пазара на труда и бариерите пред правенето на бизнес. Отчетен е и напредъкът в сфери като либерализацията на международната търговия.

Възприемането на политики и институции, съвместими с икономическата свобода, е основна предпоставка за по-успешно икономическо развитие и повишаване на просперитета на населението в България. Цел на настоящото изследване е да популяризира този възглед и да открои досегашните грешни практики на ограничаване на стопанската инициатива.