Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Изследване на ИПИ „Местни условия за правенe на бизнес” 2011

08.04.2011
Оцени тази статия:

Индекс „Местни условия за правене на бизнес” 2011

 

14 април 2011

 

Индексът „Местни условия за правене на бизнес” 2011 се издава за втора година и има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес.

Индексът включва всички 28 области в България, като всяка е представена от един град – областният център. Оценката се формира от резултата на всеки град по десетте индикатора.

1) Местни данъци

2) Местни такси

3) Електронно управление

4) Разрешително за строеж

5) Регистър на собствеността

6) Възприятие за корупция

7) Заетост

8) Работна заплата

9) Образование на заетите

10) Чужди инвестиции

 

Първенецът в общата класация е ГАБРОВО. Градът не заема първо място по нито един индикатор, но се представя добре по всички индикатори и общата оценка е най-висока.

Второто място се заема от РУСЕ, а третото място е за СЛИВЕН.

Последното място в класацията е за Кърджали. По девет от десетте индикатора представянето на КЪРДЖАЛИ е крайно незадоволително – възприятието за корупцията в местната власт нарежда града на последното място, а ниските заетост, образованост и работни заплати – далеч след първенците.

 

Общо класиране в Индекс „Местни условия за правене на бизнес” 2011

 

Източник: Индекс „Местни условия за правене на бизнес” 2011, ИПИ

 

Градовете в България предлагат различни условия за правене на бизнес. Въпреки че голяма част от облагането и регулирането се определят на национално ниво, на местно ниво различията са факт.

Настоящото изследване прави опит да открои тези различия – не толкова, за да се класират градовете, колкото за да се посочат добрите примери и да се провокира плодотворно състезание между отделните общини, което да води до по-добри условия за правене на бизнес във всяка една от тях. Класацията е подходящ източник на добри идеи и практики, които всяка община, стремяща се към подобряване на условията за правене на бизнес може да използва с лекота.

 

Защо трябва да има добри условия за бизнес на местно ниво?

За периода 2007 – 2009 г. областите с най-голям ръст на чуждестранните преки инвестиции са Сливен, Смолян, Габрово, Ямбол, Добрич, Монтана, Пазарджик, Русе – ръст повече от 2 пъти.

Със спад в инвестициите са Силистра, Видин, Хасково, Стара Загора, Шумен, Велико Търново и Кърджали – 5 от тях са след 20-то място в общата класация.

Ясната връзка между добри условия за бизнес и инвестиции е илюстрирана на долната графика – по-предното класиране на областния град в индекса води до по-бързо нарастване на инвестициите в цялата област.

 

Връзка между класирането в Индекса и изменението на чуждестранните инвестиции
 

 

 

 

 

 

Източник: Индекс „Местни условия за правене на бизнес” 2011, ИПИ 

 

Изводи

Пътят към по-доброто местно самоуправление и по-добрите условия за правене на бизнес минава през създаването на подходяща среда, в която са налице стимулите за по-добро управление на местно ниво. Тези стимули идват с процеса на децентрализация и конкуренцията между местните власти, която ще доведе до по-добри условия както за бизнеса, така и за гражданите.

Данните от последните години сочат, че общините провеждат активна данъчна политика и в много случаи това води до по-ниски местни данъци. Повечето данъчна свобода и наличието на дефицити в местните бюджети налага дебата за фискални правила на местно ниво.

 

Конкуренцията между общините е естествен (автоматичен) механизъм, водещ до създаване на по-добра бизнес среда на местно ниво. 

Крайъгълният камък в процеса на децентрализация е възможността за провеждане на самостоятелна данъчна политика от местната власт.


Икономическата активност в дадена община също не е зададена величина – тя също се влияе и предопределя от местното управление. Успешните общини – тези, които създават подходящите условия за правене на бизнес, провокират и икономическата активност в региона.

 

***

Целият анализ е достъпен на специално създадената страница „Ефективна община” (http://www.effectivemunicipality.com/)

 

Индекс "Местни условия за правене на бизнес" 2011 / виж тук (pdf)

Резюме / виж тук (pdf)

Данни за местни данъци и такси 2007 - 2011 / виж тук (excel) 

***

За повече информация: mail@ime.bg; 02/952 62 66, 952 35 03; 0885 77 43 24

 

Местни условия за правене на бизнес в МЕДИИТЕ 14 април 2011

 • БНТ
 • БТВ
 • Нова ТВ
 • Европа ТВ
 • МСАТ
 • Канал 3
 • ТВ 7
 • Радио Хоризонт
 • Радио Христо Ботев
 • Дарик радио
 • сп. Мениджър
 • в-к Дневник
 • в-к 24 часа
 • в-к Труд
 • в-к Стандарт
 • в-к Сега
 • в-к Пари
 • в-к Република
 • в-к Градът
 • Mediapool.bg
 • Investor.bg