Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Изпълними ли са обещанията на БСП

16.12.2006
Оцени тази статия:


В предизборна обстановка е нормално партиите да представят мерките и политиката, която смятат да приложат, ако спечелят изборите. На фона на всички партии, най-силно впечатление правят обещанията на БСП, които предвиждат много дълъг и трудно изброим списък от обещания за държавни разходи в различни области. Направихме опит да оценим поне някои от тези обещания, за които има относителна яснота колко биха стрували на бюджета. Оказа че става въпрос за над 14 млрд. лева за четири години . По-конкретно ето какво показват нашите сметки:

1/ Обещанието за увеличаване на заплатите в бюджетната сфера ( с 20% през първата година на управление и достигане в края на мандата на средната заплата в бюджетния сектор от 600 лева ) ще струва около 1.24 млрд. лева . В тази сметка не участват служителите на бюджетна издръжка, които се занимават със здравеопазване и образование, защото предполагаме, че увеличаването на техните заплати се включва в общото нарастване на разходите за тези сфери. Ако това не е така, тази сметка е много подценена, тоест действителните разходи са още по-високи.

2/ Увеличаването на разходите за здравеопазване до 6% от брутния вътрешен продукт ( БВП ) в края на мандата на практика означава 2,1 млрд. лева повече разходи в сравнение със ситуация на запазване на разходите за здравеопазване на сегашното ниво от 4.3% от БВП.

3/ Нарастването на разходите за образование до 5.8% от БВП ще доведе до увеличаване на разходите с около 2,44 млрд. лева .

4/ Обещанията за увеличаване на разходите за пенсии до 10% от БВП ще струват допълнителни 2,15 млрд. лева .

5/ Увеличаването на разходите на бюджета за научна, изследователска и развойна дейност ще струва около 1.66 млрд. лева .

6/ Намаляването на ставката по ДДС и въвеждането на диференцирано облагане за някои стоки означава около 2 млрд. лева по-малко приходи в бюджета.

7/ Въвеждането на семейно подоходно облагане ще намали приходите в бюджета с около 650 млн. лева .

8/ Въвеждането на нулева ставка за реинвестираната печалба ( дори в доста условния и ограничен вариант, предложен от БСП ) ще намали приходите в бюджета с около 1,46 млрд. лева .

Не трябва да се забравя, че освен тези обещания, за които можем да пресметнем очакваните разходи, има множество други, за които не е ясно колко ще струват на бюджета. Ето някои примери: държавно-обществен фонд за изявени студенти ; национална инвестиционна програма за строителство на ключови инфраструктурни обекти ; социално-икономически програми за регионите с висока безработица ; национален и общински фондове за младежки дейности и клубове ; целеви програми за младите и трайно безработните поемане от държавата на част от жилищните кредити за млади семейства; за всички деца от 8 месеца до 6-годишна възраст, в чиито семейства доходите са под минималната работна заплата, държавата да поеме изцяло издръжката в детски ясли и градини и т.н. и т.н..

Затова е реалистично да приемем, че въпросните около 14 млрд. са минималния праг на разходите, които трябва да се направят, за да се приложат на практика обещаните от БСП мерки. Отнесена към БВП, тази сума представлява 7% за всяка година от мандата на евентуално правителство от БСП. Тези огромни средства, обаче, няма откъде да се вземат. От една страна, БСП не предвижда намаление на разходи в бюджета, а само увеличение, което означава, че не е възможно да се спестят 14 милиарда лева чрез ограничавана на бюджетните разходи. От друга страна, БСП твърди, че ще поддържа данъчното бреме на ниво от 40% от БВП, докато за изпълнението на обещанията са нужни около 47% от БВП.

Очевидно е, че в предложенията на БСП има сериозен популизъм. Обещанията за огромни разходи звучат добре в ушите на гражданите, но въвеждането им в практика може да доведе до криза, подобна на тази от 1996 г. Ние очакваме следните негативни ефекти, ако БСП спечели изборите и приложи програмата си:

1/ Огромен бюджетен дефицит от 5-7% и съответно значително увеличаване на държавния дълг. Това би наподобило ситуацията от голямата криза през 1996 година и сериозно ще застраши стабилността на валутния борд.

2/ Увеличаване на данъците, което ще доведе до по-висока сенчеста икономика и корупция.

3/ Увеличаване на инфлацията и непредвидимост на средата за бизнес. Покупателната способност на лева ще намалява.

4/ Намаляване на реалния икономически растеж, като са възможни и отрицателни стойности.

5/ Нарастване на безработицата. Обещанието за нови 240 хил. нови работни места, не само, че няма да се изпълни, но е твърде вероятно да се получи и нарастване на безработицата.

6/ Намаляване както на вътрешните, така и на външните инвестиции.

7/ Намаляване на вноса и на износа в резултат на намалената бизнес активност.
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).