Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ИПИ започва мащабен проект срещу незаконната търговия

Автор: ИПИ / 14.09.2017
Оцени тази статия:

Съобщение до медиите

 

Институтът за пазарна икономика започва нов 2-годишен проект с фокус върху незаконната търговия с тютюневи изделия у нас. България е ключов пример по отношение на незаконната търговия на тютюневи изделия в Европейския съюз поради ред причини: 1) страната е външна граница на ЕС; 2) макар и да е най-бедната страна в ЕС, България следва да прилага минималните акцизни ставки върху тютюневите изделия в съюза; 3) страната се характеризира със слаби институции и високи възприятия за корупция; 4) България е сред страните, чиито бюджети са в най-голяма степен зависими от акцизното облагане на тютюневи изделия в ЕС. През последните 10 години България се изправи пред редица предизвикателства по отношение на акцизното облагане на тютюневите изделия, които в отделни моменти донесоха негативи за пазара и обществото като цяло.

Основната цел на проекта на ИПИ „Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България“ е да проучи и покаже недостатъците във водените политики, както и институционалните слабости, които дават добра почва за незаконна търговия с тютюневи изделия в страната. Тези проблеми от своя страна водят до сериозни негативни последици за обществото като изкривяване на легалния пазар, загуба на данъчни приходи, корупция и финансиране на престъпни дейности.

Стъпвайки на смесения подход „икономика и право“, ще обвържем икономическите теми като акцизната политика, еластичността на цените и достъпността за потребителите с правните и институционални въпроси. Сред последните ще акцентираме върху адекватността на законовата рамка, представянето на разследващите органи и прокуратурата, както и съдебната практика в сферата. Това ще ни помогне да изведем решения за политиките и регулаторната рамка, които ще бъдат от полза както за правителството (данъчни приходи), така и за участниците на пазара (честни правила и ограничаване на незаконния пазар).

Водещият фокус на проекта ще е върху незаконната търговия в България. Въпреки това, проектът ще има своята насоченост и към европейските политики. По-доброто разбиране на потенциалните негативни ефекти от хармонизирането на акцизната политика в рамките на ЕС е от ключово значение за бъдещетото развитие на съюза в тази посока.

 

Проектът на ИПИ е в рамките на инициативата PMI IMPACT – световна инициатива за предоставяне на финансова подкрепа на организации, разработващи и изпълняващи проекти за борба с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления.

Проектът на ИПИ „Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България“ е сред 32 проекта, които бяха избрани от над 200 проектни предложения в първия кръг на PMI IMPACT.  

 

Пълен списък на одобрените проекти е достъпен на сайта на инициативата PMI IMPACT:

http://www.pmi-impact.com/

 

За повече информация:

Петър Ганев

старши икономист, ИПИ

ganev@ime.bg / +359 2 952 62 66 / www.ime.bg