Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ИПИ сред първенците в Централна и Източна Европа

Автор: ИПИ / 20.01.2012
Оцени тази статия:

 

На 18 януари 2012 в Ню Йорк беше представен световния годишен индекс на мозъчните тръстове, изготвен от Университета в Пенсилвания, САЩ за пета поредна година.

В категорията „Топ  мозъчни тръстове в Централна и Източна Европа” Институтът за пазарна икономика заема 29-то място.

За Индекса

Индексът се изготвя сред учени, политици, журналисти, дарители и експерти:

  • Повече от 1,500 човека от 120 страни участват в процеса на номиниране и оценка;
  • Общо 5,329 неправителствени организации са номинирани;
  • Общо 25,000 номинации са получени за 30 категории.

Основната му цел е да посочи водещите мозъчни тръстове по света и да подчертае важния им принос в работата на правителствата и като цяло за гражданското общество. Нарастващият брой на подобни организации в световен мащаб прави все по-трудно за управляващите и политиците да се ориентират към кой да се обърнат за съвет, експертиза и анализ. Индексът цели да улесни този избор за всеки, който може да има полза от работата на мозъчните тръстове под формата на анализ, съвети и информация.

 

Дефиниция на мозъчен тръст

За целите на изследването мозъчните тръстове са дефинирани като:

Мозъчните тръстове и центровете за анализ на публичните политики са организации, които създават анализи, предоставят съвети и участват в публичния дебат по местни и международни въпроси с цел да подпомогнат гражданите и политиците да вземат информирани решения относно въпросите на публичната политика.

Мозъчните центрове може да бъдат свързани с политически партии, правителства, заинтересовани групи, частни фирми или да са конституирани като независими неправителствени организации. Тези организации най-често служат за мост между академията и управляващите, служейки като независим глас, който превежда академичните и приложни изследвания на разбираем, надежден и достъпен език за обществото и политиците.

Организирани като постоянни структури, за разлика от специалните комисии или изследователски панели, мозъчните тръстове посвещават значителна част от финансовите и човешките си ресурси за изготвянето и публикуването на анализи и изследвания в областта на социалните науки: политически науки, икономика, публична администрация и международни въпроси.

Основните продукти на мозъчните тръстове са книги, монографии, доклади, конференции, семинари и неформални дискусии.

Повече за работата на ИПИ можете да намерите тук.