Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ИПИ с награда за активност в пенсионния дебат

17.12.2010
Оцени тази статия:

На 16 декември 2010 г.

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)

присъди на

Института за пазарна икономика

„Наградата на БАДДПО за 2010 година”

за изключителна активност, постоянство, широкообхватност и професионализъм в публикуването на актуална информация, експертни анализи, становища и предложения по проблемите на пенсионното осигуряване и пенсионната реформа

в бюлетина „Преглед на стопанската политика”

 

 

Вижте защо:

Бюлетин „Преглед на стопанската политика” – почти всяка седмица публикуваме анализи и информация за пенсионното осигуряване и пенсионната реформа

Бюлетин за ниски данъци – след победата за плосък данък, основната цел на този бюлетин е пенсионната реформа

Рубрика „Реформа на пенсионната система” – в тази секция ще намерите предложенията на ИПИ за структурна промяна на пенсионния модел в България.

Пенсионен съвет – създадохме “Независим съвет за пенсионна реформа”, в който участват водещи български икономисти. Целта е да се изработи истинска пенсионна реформа.

Пресконференции – през 2010 година направихме няколко пресконференции, в които настояхме за пенсионна реформа: Реформи вместо вдигане на осигуровки (6 октомври) Алтернативен държавен бюджет 2011 (18 октомври), Бюджетна политика за икономически растеж (28 май)