Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ИПИ препоръчва: Демокрация и гражданско участие. Обществени нагласи през 2018 г., изследване на Институт Отворено общество – София

14.06.2019
Оцени тази статия:

Тази седмица беше публикуван доклад „Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.“.

Изследването се провежда за трети път и проследява тенденциите в обществените нагласи към три от основните ценности на Европейския съюз: демокрация, върховенство на правото и защита на човешките права.

https://osis.bg/?p=3261