Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Инфографика: Заетостта като фактор за бягство от бедност

Автор: Явор Алексиев / 13.05.2016
Оцени тази статия:

Анализът на ИПИ "Динамика на бедността" разкрива, че движението на домакинствата между доходните групи в България е значително. Бедността е в немалка степен динамична, тоест нейният състав се мени през годините. Водещият фактор за бягство от бедност е заетостта - 67,7% от избягали от бедност в периода 2010-2013 г. живеят в домакинство, в което има трудови доходи.