Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Инфографика: Кой колко обществени поръчки е спечелил

Автор: Зорница Славова / 16.12.2016
Оцени тази статия:

 

Повече информация - ТУК

 

Това изследване е създадено по проект „Отворени обществени поръчки”, осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София. Съдържанието на изследването е отговорност единствено на авторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София.