Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Инфлация за 2001 г.

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

Данните на НСИ показват, че потребителските цени са нараснали с 0.6% за декември спрямо ноември 2001 г. Инфлацията на база декември 2001 г. - декември 2000 г. е 4.8%.

1/ До голяма степен ръстът на цените се дължи на увеличаване на цените на услугите и донякъде на вносните стоки (поради промени в курса на долара)

2/ Странното за декември е, че решението на ВАС за отмяна на повишението на фиксираните цени на тока и парното всъщност се отрази в дефлация за тези услуги в сметките на НСИ

3/ Никакви промени във външната конюнктура, стопански политики или смяна на правителства не влияят на относителната стабилност на покупателната сила на лева. От 1998 г. до 2001 г. средногодишната инфлация е съответно:

1998 - 22.3%

1999 - 2.2%

2000 - 10.2%

2001 - 7.4%

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!