Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Индекс на потребителските цени: история с продължение

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

Както очаквахме, спадът на индекса на потребителските цени (ИПЦ) продължи и през юни в случая с 1,7%. Така натрупаното нарастване на индекса от началото на годината е 1,1%, като остава в рамките на прогнозите от началото на годината (3,5%). За сравнение нарастването на ИПЦ за първите шест месеца на 2001 г. е 7,6%.

Коментар:

1/ Спадът в ИПЦ се дължи най-вече на намаляване цените на хранителните стоки, включени в кошницата, с 3,7%. Например НСИ отчита спад в цените на свинското месо с 3,9%, рибата с 2,2%, прясно мляко с 1,9%. Също така се отчита спад в цените на нехранителните стоки с 0,3% (намаляват цените на течните горива - 2%, бензина - 2,2%, дизелово гориво - 2%). Цените на услугите, включени в кошницата на индекса, остават без съществена промяна.

2/ Нарастването на индекса за първото тримесечие от 5,2%, най-вече в резултат на повишаване на административно контролираните цени, впоследствие бе компенсирано от спад на цените на хранителните стоки, вероятно поради сезонни фактори, и спад на цените на петрола. На практика ИПЦ продължава да бъде зависим от административни решения, поради което не отразява реално пазарните процеси. Единственото решение е в приватизацията на монополите и либерализиране на пазара, което ще повиши устойчивостта на икономиката на външни шокове. Практиката показва, че гъвкавост в бизнеса се постига тогава, когато инициаторът на определена политика е и неин пряк консуматор, което води до заинтересованост и отговорност. В настоящата ситуация всяко решение на правителството за промяна в цените на тока и парното например, могат коренно да променят стойностите на ИПЦ. Като се има в предвид, че тези решения винаги имат политически отенък, меродавността на този индекс остава съмнителна.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!