Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Индекс на цените от 4.4% от началото на годината: какво да очакваме?

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

НСИ обяви 1.6%-но нарастване на индекса на потребителските цени за февруари 2002 г., а за двата месеца от началото на годината - 4.4%. Какво може да означава това за общата стопанска конюнктура:

1/ Общият ръст на цените е знак за обща несигурност на средата само ако е породен от промяна в монетарната политика, т.е. печатане на пари без покритие. В такава среда не могат да се взимат дългосрочни решения заради риска от промяна в стойността на парите.

2/ Съдейки по детайлизираната информация от НСИ, няма общо покачване на цените, а по-скоро увеличение при определени стоки и услуги. При валутен борд и фиксирано парично предлагане, ще имаме само промяна в относителните цени.

3/ Още повече, този ръст е резултат най-вече от промяна във фиксираните от правителството цени и данъците - цигари и лекарства. Административно определяните цени най-вероятно ще се покачват още.

4/ Общата стабилност на средата за водене на бизнес зависи от достоверното предвиждане на тези промени в бюджета за 2002 г. Ако те не са отразени, и доведат до непредвидени разходи, това ще означава по-голям бюджетен дефицит, и следователно - натиск за по-големи данъци през 2003, или "изхарчване" на натрупаните фискални резерви.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!