Анализи ISSN 1313 - 0544

Данъчна политика

23.03.2015

Облагането с акциз на тютюневите изделия в България – преглед и препоръки

2013

България е изправена пред нова европейска цел за минимален акциз върху цигарите, която страната ни трябва да достигне до началото на 2018 г. – 90 евро на 1000 къса за всички цигари. Изхождайки от предходния ни опит и от добрите европейски практики, страната ни следва да предприеме решителни стъпки, за да ограничи потенциалните негативни ефекти от по-високите акцизни ставки.

Данъчните дупки, които товарят бюджета и спират реформите (данъчни преференции в България)

2012

В настоящия анализ представяме една по-широка картина на преференциалните данъчни режими в страната, както и оценка на загубите за бюджета от съществуването на подобни текстове в данъчните закони. Този дебат се възроди покрай идеята за облагане на лихвите по депозитите на гражданите, които досега се третираха като необлагаем доход.

Стотици милиони изтичат през данъчни “преференции”

2009

Ако се премахнат данъчните преференции, спестените половин милиард лева могат да се използват за намаление на осигуровките с цели 10 процентни пункта. Това би имало изключително позитивни ефекти върху икономиката, би облекчило значително данъкоплатците, би оставило повече средства във фирмите и домакинствата, би намалило стимулите за укриване на доходи и би довело до създаване на над 250 хиляди работни места. Във времена на рецесия, тази реформа е още по-належаща.

 

Други публикации