Статии ISSN 1313 - 0544

Публични финанси

24.03.2015
Оцени тази статия:

Дисекция на обществените поръчки (2007-2015 г.)

2017

В България, обаче, обществените поръчки често са свързани със скандали за корупция, клиентелизъм, непрозрачност, прахосване на обществени средства и некачествено изпълнение. Отворените данни за всички обществени поръчки, проведени в периода 2007-2015 г., дават възможност да се направят различни разрези на харченето на обществен ресурс.


УСПЕХИТЕ И ПРОВАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА

2008-2013

Изследването „Успехите и провалите на българските правителства” анализира конкретен аспект от работата на централната и областните администрации чрез преглед на одитните доклади на Сметната палата на Република България. Четвъртото издание на изследването допълва първото (от 2008 г.), второто (от 2011 г.) и третото (от 2012 г.) с нови 50 одитни доклада. Така обновеният анализ включва общо 747 одита и обхваща 15 години - от 1998 до 2012 г.

Фискални правила: преглед на литературата, приложение и препоръки за България

2012

Какво са фискалните правила, какъв е смисълът от използването им, и защо тяхната употреба на практика, а не просто формалното им имплементиране, е важна за България?

 

 

 

България в международните класации 2014: 90 мерки за икономически растеж

За шеста поредна година Институтът за пазарна икономика, с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман”, прави преглед на редица международни индекси и анализира мястото на България в тях.

Представянето на България в международните класации за пореден път демонстрира липсата на осезаем напредък в подобряването на икономическата среда, повишаването на ефективността на публичните услуги, ограничаването на корупцията и като цяло - подобряването на условията за живот и бизнес в страната.

Прегледът очертава необходимите стъпки за по-добро представяне на страната ни в бъдеще. Той показва еднозначно връзката между социалното и икономическо развитие на отделните страни и тяхното място в класациите – първенците имат едни от най-високите средни доходи на човек от населението.

 

Други анализи и публикации по темата:

 

Други публикации:

Оптималният размер на държавата

2009

Какво твърдят защитниците на протекционизма и къде са присъщите противоречия?

2007