Анализи ISSN 1313 - 0544

Кампании

12.07.2018

КАМПАНИЯ "ПО ПРАВИЛАТА"

 

Доклади, изготвени в рамките на проект на ИПИ „Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България”. Проектът на ИПИ е подкрепен от PMI IMPACT1 – световна инициатива за предоставяне на финансова подкрепа на организации, разработващи и изпълняващи проекти за борба с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления.


ДРУГИ КАМПАНИИ

 

"Моите данъци" - kolkodavam.bg

Уебсайт на Института за пазарна икономика, който позволява на всеки работещ българин, на база своята заплата и потребление, да изчисли данъците, които плаща на държавата.

Индекс на бюрокрацията | септември 2017

Колко време ни отнема бюрокрацията е изследване на ИПИ, което определя бюрократичната тежест за бизнеса в рамките на година чрез Индекс на бюрокрацията в България.

Образът на предприемача в България | април 2013

Провеждане на представително социологическо проучване относно нагласите към предприемачеството в България и интерпретация на резултатите от различни научни гледни точки - социология, антропология, икономика, философия, история и богословие.