Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Икономически поглед от май 2010 г. – доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Автор: Алина Братанова / 28.05.2010
Оцени тази статия:

Два пъти в годината Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува своя доклад Икономически поглед* (Economic Outlook). Той съдържа основните тенденции в състоянието на икономиките на страните-членки на организацията и краткосрочните възможности пред тях. Също така докладът представлява задълбочен анализ на икономическите мерки, необходими за създаването на растеж и стабилност в отделните страни. Предлагаме ви основните изводи от последното издание на Икономически поглед от 26 май 2010 година.

- наблюдава се растеж в страните от ОИСР – с различна скорост в различните региони, но с по-бърз темп от последните прогнози от преди шест месеца.  

- запазването на отворени пазари е силно позитивен фактор за излизане от кризата. При търговията се наблюдава отскок, който дори и недостатъчен, е съществен и има благотворно влияние за излизане от рецесията.

- глобалните дисбаланси отново се задълбочават. В същото време, в някои от новите пазарни икономики като Китай например, има силно вътрешнопазарно търсене, което запазва тенденцията за голям търговски излишък. Това обаче не отменя нуждата от борба с глобалното неравновесие чрез стимулиращи политики. Както и в предишни издания на Икономически поглед, препоръките за устойчив и балансиран растеж в този брой също са насочени към комбинация от макроикономически и структурни политики, мерки, свързани с лихвените проценти и фискална консолидация. Според доклада, това би било възможно след международно сътрудничество в тези области, предимно под шапката на Г20.

- прогресът на реформата за финансовите пазари също изисква международно сътрудничество. Глобални правила и регулации се виждат като механизъм за оздравяване на финансовата система. Приоритет са монетарните политики на страните, както и развитието на кредитния и имотния пазар.

- растежът на заетостта изостава, но вълната на безработица, имайки предвид човешката и социална цена, която има – все пак е по-малка от очакванaтa. В европейските страни и в Япония не се очаква съществено създаване на нови работни места, но за сметка на това ще се увеличат часовете на работниците и тяхната производителност. В САЩ очакванията са за намаляване на безработицата, тъй като по време на кризата, много компании освобождаваха работната си ръка и сега ще има ново наемане.

- монетарната политика се нуждае от нормализиране. Стратегиите за това трябва да имат предвид необходимата фискална консолидация, за да не се натоварват лихвените проценти. Прогнозата за инфлация не е особено тревожна, с изключение на бързо развиващите се икономики, където има значителен приток на капитали, което води до увеличаване цените на стоките за широко потребление.

- подчертана е нуждата от засилване на институционалната и оперативна структура на еврото. Наблюдение върху националните политики (съответно върху бюджетите на страните) е една от препоръките. Другите предложения включват засилена фискална дисциплина, санкции за неспазване на заложените критерии, външен одит на бюджетите – един цялостен път към фискален съюз.

Цялостни изводи от доклада:

- стратегия за икономически растеж, която обединява макроикономически, финансови и структурни политики;

- фискална консолидация;

- намаляване на разходите;

- мерки за повишаване на приходите;

- фискални правила (регулация);

- структурни реформи в зависимост от особеностите на отделните страни.

Коментар:

Рефренът ‘намаляване на разходите, фискална консолидация и структурни реформи в проблемни системи’ струи и от този доклад, дори и с малко по-смекчен тон. България не присъства като член на ОИСР и за страната няма конкретен коментар, но ние и сами можем да го направим за себе си. Сега е моментът за повече проявена воля от страна на правителството да предприеме сериозни, дори и болезнени в краткосрочен план, мерки. Сега е моментът за повече фискална дисциплина. Сега е моментът за промяна на неработещите социални системи. Нека само им пожелаем: Carpe Diem!

* Резюме на доклада е достъпно тук